Üyelik Şartları

Derneğin asil üyesi olabilmek için:

a. Endüstriyel tasarım bölümlerinden lisans derecesi almış olduğunu belgelemek,
b. Fiil ehliyetine sahip olmak ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşımak,
c. Yıllık üyelik ödentisini yüklenmek (960.-TL),
d. Bir defaya mahsus olmak üzere üyelik giriş ücretini ödemeyi yüklenmek (500.-TL),
e. Aidatları aksatmadan ödeyeceğini, aidatların düzenli şekilde ödenmemesi durumunda aidat borcunun dernek tarafından kendisinden talep edilebileceğini, aidatları düzenli olarak ödememe durumunda vuku bulabilecek ihtarname, avukatlık masrafları ve benzeri hukuki masraflardan sorumlu tutulacağını bildiğini kabul etmek,
f. İki adet vesikalık fotoğraf, ikametgah belgesi, mezuniyet belgesi, öz geçmiş ve ıslak imzalı dilekçe ile derneğe (elden, internet sitesi üzerinden, posta veya e-posta ile) başvurmak ve dernek Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilmek gerekir.

Yabancı uyrukluların, Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgenin örneğini de vermeleri gerekir.
Yönetim Kurulu üyeliğe alıp almamakta serbesttir. Ancak başvuruyu olumlu ya da olumsuz otuz gün içinde karara bağlayıp sonucu dilekçe sahibine yazıyla veya e-posta ile bildirmek zorundadır.
Aidat ödemeleri, 1 Ocak-31 Aralık tarihlerini içermektedir. Yeni üye olmak isteyenler, yıllık tüm aidatı ödemekle yükümlüdür.

Hesap Numarası:

T. Garanti Bankası Emek Şubesi/Ankara
Ad Soyad / Ünvan : ENDÜSTRİYEL TASARIMCILAR MESLEK KURULUŞU
778 - 6288068
TR91 0006 2000 7780 0006 2880 68

Üyelik Başvuru Formu için Tıklayınız

Üyelik başvurusu için doldurulan formun ıslak imzalı olarak ETMK Türkkonut Çalışma Merkezi adresine iletilmesi gereklidir.

Doldurduğunuz formu "GÖNDER butonuna basmadan önce sayfanın altında bulunan "print" seçeneği ile yazdırabilirsiniz.

ETMK Türkkonut Çalışma Merkezi
Dodurga Mah. İletim Cad. Tepe Çalışanları Sitesi 1. Blok No : 11/D-1 Türkkonut – Ankara