ETMK 18. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Tarih: 15.04.2023

ETMK 18. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

(ETMK) ENDÜSTRİYEL TASARIMCILAR MESLEK KURULUŞU DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU

Değerli Üyelerimiz,
Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği 18. Olağan Genel Kurul toplantısı 30.04.2023 tarihinde ETMK Dernek Merkezi Ankara Türkkonut* ofisinde gerçekleştirilecektir. Yeterli üye sayısının sağlanamaması durumunda yeni tarih ve genel kurul adresimiz tekrar duyurulacaktır.
Tüm üyelerimiz davetlidir.
Saygılarımızla,
ETMK Yönetim Kurulu adına
Başkan Sertaç Ersayın

GÜNDEM
1- Açılış konuşması, saygı duruşu
2- Toplantı yeter sayısı ile karar yeter sayısının tespitine ait tutanağın okunması,
3- Divan Heyeti Seçimi
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun sunumu
5- Mali Bütçe raporunun okunması
6- Dönem içi faaliyetlere ilişkin görüş ve öneriler
7- Denetim Kurulu raporunun okunması
8- Yönetim Kurulu’nun ibrası
9- Gelecek dönem tahmini bütçesinin görüşülüp oylanması
10- Önergeler ve değerlendirmeler (Mevcut tüzük ve yönetmelikler için getirilecek muhtemel değişiklik önerileri bu maddede konuşulacaktır)
11-Gelecek dönem Yönetim Kurulu Adaylarının tanıtım konuşmaları
12- Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçilmesi
13- Dilek ve öneriler
14- Kapanış

* https://maps.app.goo.gl/2f5RBToidtmH8Vj89?g_st=iw

Dodurga Mah.Zakir Cad.
No : 11/1D Çankaya - Ankara