Komiteler

Aday Belirleme Komitesi (ABK)
Kuruluş: 9 Mayıs 2022
Gülay Hasdoğan (Başkan) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Renk Dimli Oraklıbel (Başkan Yard.) - Bahçeşehir Üniversitesi
Aydın Öztoprak (ETMK Temsilcisi) - TOBB Üniversitesi

ETMK Akreditasyon Komisyonu
Kuruluş: 23.06.2021
Gülay Hasdoğan (Başkan) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Naz A.G.Z. Börekçi - Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Renk Dimli Oraklıbel - Bahçeşehir Üniversitesi
Deniz Ekmekçioğlu - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Engin Kapkın - Eskişehir Teknik Üniversitesi
Can Özcan - İzmir Ekonomi Üniversitesi
Aydın Öztoprak - TOBB Üniversitesi
Sedef Süner Pla-Cerda - TED Üniversitesi
Danışman Üyeler: Asya Gürgün Özdemir - İstanbul Teknik Üniversitesi
Duysal Tütüncü Demirbaş - Eskişehir Teknik Üniversitesi

ETAK Akreditasyon Komisyonu
Kuruluş: 10 Mayıs 2019
Gülay Hasdoğan (Başkan) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (10.05.2019 - ..)
Deniz Ekmekçioğlu - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (10.05.2019 - ..)
Mine Ovacık - Yaşar Üniversitesi (10.05.2019 - 21.08.2019)
Can Özcan - İzmir Ekonomi Üniversitesi (10.05.2019 - ..)
Aydın Öztoprak - TOBB Üniversitesi (10.05.2019 - ..)
Sedef Süner Pla-Cerda - TED Üniversitesi (10.05.2019 - ..)
Tolga Benli - Yaşar Üniversitesi (21.08.2019 - 22.06.2021)
Renk Dimli Oraklıbel - Bahçeşehir Üniversitesi (11.12.2019 - ..)
Asya Gürgün Özdemir - Ondokuz Mayıs Üniversitesi; İstanbul Teknik Üniversitesi (11.12.2019 - ..)
Engin Kapkın - Eskişehir Teknik Üniversitesi (07.01.2020 - ..)
Duysal Tütüncü Demirbaş - Eskişehir Teknik Üniversitesi (07.01.2020 - ..)
Naz A.G.Z. Börekçi - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (28.02.2020 - ..)